ارسال نشدن ایمیل های سایت وردپرسی [Spamhaus IPs]

مهم نیست وب سایت شما چیست و از چه سیستم مدیریت محتوایی مانند وردپرس یا جوملا استفاده کنید. ممکن است در موارد نادری پس از ارسال ایمیل با پبامی مبنی بر اینکه آی پی شما در لیست Spamhaus است یا RBLs است دریافت کنید و به شما این اخطار داده میشود که پیام شما تحویل […]