کتاب فکرتان را تغییر دهید تا زندگیتان تغییر کند اثر برایان تریسی ، نسخه ی صوتی

کتاب فکرتان را تغییر دهید تا زندگیتان تغییر کند CHANGE-YOUR-THINKING

کتاب فکرتان را تغییر دهید تا زندگیتان تغییر کند اثر برایان تریسی . از سری کتاب هایی است که شالوده خود را از کتاب کلاسیک و قدیمی جیمز آلن با عنوان “تو همان می شوی که می پنداری” نوشته جیمیز آلن” . گرفته است . قبلا در مطلب منتشر شده بیان شد ، که کتاب جیمز آلن ادبیات و مفاهیم فلسفی گونه

Read more