۱۲۰ قانون موفقیت از زبان برایات تریسی، دانلود رایگان نسخه ی pdf

قانون موفقیت .! این کتاب کوچک با عنوان ۱۲۰ قانون موفقیت برایان تریسی بیشتر به مانند یک جزوه ی فشرده از یکسری مجموعه قوانین موفقیت می باشد که نکات خوبی را می تواند به ما یادآوری کند. پیشنهاد ما به شما مطالعه روزانه ۱ یا حداکثر چند قانون و مرور گاه به گاه این قوانین است. مسلما مطالعه ی یکباره

Read more