کپی رایتینگ و بررسی 10 خطاهای رایج در کپی

کپی چیست ؟ هر نوع پیام به صورت محتوای متنی چاپی و غیر چاپی، رسانه ای که با هدف ترغیب مخاطب “خریدار احتمالی” به انجام عمل نهایی که معمولا خرید می باشد ایجاد شده باشد یک کپی (کاپی) خوانده می شود . کپی‌رایتینگ چیست؟ کپی رایت Copy-Right که به معنی مالکیت معنوی اثر است را با […]