تو همانی که می اندیشی نوشته ی جیمز آلن ، دانلود رایگان کتاب صوتی تو همانی که می اندیشی

کتاب تو همانی که می اندیشی

تو همانی که می اندیشی یا  کتاب “تو همانی که می پنداری” یا اگر بخواهیم پیشاپیش با توجه به محتوای کتاب ترجمه ی عنوان کتاب را بهتر و متفاوت بیان کنیم کتاب : “تو همان می شوی که به آن می اندیشی” نوشته ی جیمیز آلن یک کتاب کلاسیک فلسفی پیرامون ذهن و اندیشه است که در دسته بندی موفقیت و

Read more