کتاب چگونه فوق ستاره فروش شویم نوشته ی برایان تریسی ، دانلود رایگان نسخه ی صوتی کتاب

کتاب چگونه فوق ستاره فروش شویم

کتاب چگونه فوق ستاره فروش شویم  هم به صورت صوتی و هم بصورت متنی PDF آورده شده است . علت راحتی یادداشت و نکته برداری برای بازاریابان و فروشندگان است . شاید نسخه صوتی سختی هایی در این خصوص به همراه داشته باشد . کتاب صوتی فوق ستاره فروش شوید ، برای فروشندگان (حضوری ؛ غیر حضوری ، تلفنی Phone Marketing ،

Read more