کتاب به سوی کامیابی اثر آنتونی رابینز

کتاب به سوی کامیابی ، نوشته ی آنتونی رابینز. این کتاب رازهای موفقیت را آشکار می سازد. آنتونی رابینز، روان شناس امریکایی در سال ۱۹۸۶متولد شده است. او در حالی که ۲۵ سال بیشتر نداشت، حاصل اندیشه ها و تجربه های عملی خود را در کتاب به سوی کامیابی به رشته تحریر کشید. آنتونی رابینزتوانست عنوان پرفروش ترین […]