زندگی نامه، کتاب ها و آثار باب پراکتور

باب پراکتور کیست ؟ زندگی نامه باب پراکتور باب پراکتور کسی است که از سن 26 سالگی، در حالی که جز بدهی، چیزی نداشت درآمد خود را در مدت یکسال از 4000 دلار به سالی 175000 دلار و در سال بعد به درآمد میلیون دلاری رسید. او این موفقیت را بدلیل هدیه ی ارزشمندی که […]