پارادایم شیفت

play مجموعه ی کامل 4 ویدیو ی پارادایم شیفتاین مجموعه ی4 قسمتی در حقیقت همان مقدمه و پیش درآمدی از بزرگترین برنامه ی عظیم موفقیت جهانی باب پراکتور  به نام “6 دقیقه تا موفقیت” است. حالا که شما احتمالا این ویدیو برنامه ی “مقدمه ای بر پارادایم شیفت” را دیده اید یا در نهایت آن […]