تو همانی که می اندیشی نوشته ی جیمز آلن

تو همانی که می اندیشی یا  کتاب “تو همانی که می پنداری” یا اگر بخواهیم پیشاپیش، با توجه به محتوای کتاب ترجمه ی عنوان را بهتر و متفاوت بیان کنیم، کتاب : “تو همان می شوی که به آن می اندیشی” نوشته ی جیمز آلن، یک کتاب کلاسیک فلسفی پیرامون ذهن و اندیشه است، که در […]