باقی ماندن در مسیر موفقیت یا قرار گرفتن در مسیر موفقیت

باقی ماندن در مسیر موفقیت یک چیز است و قرار گرفتن در مسیر موفقیت چیزی دیگر ! . یکی از آن سئوالات که بارها و بارها ممکن است پرسیده شود این است که چقدر طول می کشد تا در مسیر موفقیت قرار گیریم . مدت زمان لازم برای قرارگیری در مسیر موفقیت : واقعیت این است […]