معتبر سازی ایمیل اسپم های ارسالی.

فرق ارسال خبرنامه و ارسال ایمیل انبوه چیست؟ به طور کلی ارسال ایمیل با هدف تبلیغ یک کالا و یا خدمات به هر گیرنده ای با هدف گسترش بازار هدف و یا آشنایی بیشتر افراد را میتوان ایمیل مارکتینگ خواند . ایمیل ها در این روش عموما از سطح سایت و انجمن ها جمع اوری […]