قانون پاداش، چه کاری جواب میدهد چه کاری جواب نمی دهد، فصل دوم برنامه ی ۶ دقیقه تا موفقیت

قانون پاداش، چه کاری جواب میدهد چه کاری جواب نمی دهد

قانون پاداش چیست ؟ فهرست قسمت های فصل دوم برنامه ی ۶ دقیقه تا موفقیت . درس شماره ۳۲ : قانون پاداش. آیا می دانید قانون پاداش چیست ؟ قانون پاداش بیان می کند میزان درآمد شما در تناسب با سه چیز است .   کارهایی که باید الزاما انجام دهید. توانایی شما برای انجام این کارها . و میزان سختی در

Read more

برنامه” ۶ دقیقه تا موفقیت “دوره آموزشی مجازی عظیم تصویری، موفقیت مالی، کسب و کار و زندگی

۶ دقیقه تا موفقیت، شش دقیقه تا موفقیت

۶ دقیقه تا موفقیت دوره آموزشی مجازی عظیم و تصویری اثر باب پراکتور همان شخصیت معروف فیلم راز میباشد، که مطالب دیگری از باب پراکتور در مجله ی موفقیت دوراهی آورده شده است. دوره ی آموزشی ۶ دقیقه تا موفقیت مشتمل بر بیش از ۳۶۸ فایل ویدیویی آموزشی می باشد . هر یک ازاین ویدیوها به طور میانگین ۲ تا ۳ دقیقه

Read more