۳ میلیون دلار در سه روز و سه ساعت

داستان ۳۳۳ داستانی درباره ی این موضوع است که چگونه شخصی تصمیم میگیرد در سه روز و سه ساعت بعد از یک سمینار ۳ میلیون دلار پول بدست آورد ، تا به مردم طوفان زده کمک کند .  او این کار را میکند . حالا این داستان به داستان ۳۳۳ معروف است و در حقیقت […]