علم بدست آوردن ثروت ، سمینار علم بدست آوردن ثروت اثر باب پراکتور

سمینار علم بدست آوردن ثروت

سمینار علم بدست آوردن ثروت اثر باب پراکتور اینقدر خوب است ، که توسط یکی از اساتید مطرح جناب آقای جلال مقامی دوبله شده است . سمیناری به دور از کلی گویی و پر از حرف های واقعی بدون ایجاد حس توهم و کاملا منطقی است . سمینار علم بدست آورن ثروت بدست کسی ارائه شده است که خود دقیقا

Read more