تصویر ذهنی برنده ،بسته ی آموزشی تصویر ذهنی یک برنده ، برنامه ریزی مجدد ضمیر ناخودآگاه

تصویر ذهنی برنده

تصویر ذهنی برنده اثر باب پراکتور شامل یک فایل ویدیویی ، کتاب (جزوه) و فایل های صوتی می باشد . پکیج یا بسته آموزشی تصویر ذهنی یک برنده شامل یک ویدیو آموزشی و یک جزوه متنی میباشد که در آن مدرس باب پراکتور در طول آموزش جزوه را باز خوانی میکند. تمام فایل های صوتی که از روی متن توسط مدرس خوانده

Read more