سخنرانی ارل نایتینگل : 20 دقیقه که می تواند زندگی شما را تغییر دهد

20 دقیقه سخنرانی ارل نایتینگل

سخنرانی ارل نایتینگل تنها در مجله موفقیت دوراهی با عنوان ” 20 دقیقه که میتواند زندگی شما را تغییر دهد ” در ادامه ی انتشار مجموعه سریال سخنرانی های ارل ناتیننگل است. ارل نایتینگل کیست ؟ : Change Your Life in 20 Minutes with Earl Nightingale اگرچه این مجموعه سخنرانی های ارل ناتینگل ( ارل نایتینگیل ) مربوط به 40

Read more

کامل ترین دوره ی آموزشی کپی رایتینگ در ایران به زبان مادری

کپی رایتینگ چیست

کپی رایتینگ ؛ کامل ترین دوره ی آموزشی کپی رایتینگ در ایران به زبان مادری در مجله موفقیت آموزشی دوراهی . آموزش کپی رایتینگ به زبان مادری چند ویژگی دارد : خسته کننده نیست ! بلافاصله وارد فاز عملی می شود و حداقل در یک نکته و جنبه ی اساسی کپی، یک نمونه کار انجام بررسی میشود. دانش-آموز (جو) دچار

Read more

استفاده از یک پاندول ساده برای ارتباط با ضمیرناخودآگاه

ارتباط با ضمیرناخودآگاه برای دریافت پاسخ بله یا خیر

چطور با استفاده از یک آونگ یا پاندول ، جوابها را از ضمیر ناخودآگاه خود دریافت کنید   چگونه با استفاده از یک پاندول ساده برای ارتباط و دریافت پاسخ های بله و خیر از ضمیر ناخودآگاه خود استفاده کنیم . در پایان این برنامه شما قادر خواهد با استفاده از پاندول به طور خیلی موثر برای ارتباط با ضمیر

Read more