چه کسی پنیر من را برداشت اثر اسپنسر جانسون ، دانلود نسخه ی صوتی

چه کسی پنیر من را برداشت . نوشته ی اسپنسر جانسون

چه کسی پنیر من را برداشت . نوشته ی اسپنسر جانسون کتابی است ، مناسب نوجوانان . که البته به این معنی نیست این کتاب برای بزرگسالان نیست . منظور از پنیر هر چیزی میتواند باشد . هر شخصی داستان زندگی خودش را دارد . پس پنیر شما گمشده ی زندگی شماست . اگر فکر میکنید این دنیا عادل نیست ،

Read more