کتاب هدف نوشته برایان تریسی ، دانلود نسخه صوتی کتاب هدف

کتاب هدف

کتاب هدف Goals و در واقع بهتر بگوییم اهداف نوشته برایان تریسی چگونه سریع تر از آنچه تصور میکردید به خواسته هایتان برسید. مهمترین اتلاف وقت در زندگی شما زمانی اتفاق می افتد که آنچه را که در مدت چند ماه می شود بدست آورد ،  در مدت چند سال بدست آورید. فهرست های کتاب هدف :   پیشگفتار مقدمه توانمندی های

Read more