کتاب صوتی اثر مرکب نوشته دارن هاردی ، دانلود رایگان کتاب صوتی اثر مرکب ، نوشته ی دارن هاردی

دانلود رایگان کتاب صوتی اثر مرکب، کتاب اثر مرکب

کتاب صوتی اثر مرکب که نسخه صوتی آن جهت دانلود آورده شده است با عنوان انگلیسی The Compound Effect کتابی در رده میانی، از نوع خود یاری (کمک شخصی) Self-Help به منظور دست یابی به موفقیت ، هدف گذاری ، برنامه ریزی و بدست آوردن ثروت است . شروع و فصل های ابتدایی کتاب صوتی اثر مرکب نوشته ی Darren Hardy دارن

Read more