سمینار علم بدست آوردن ثروت اثر باب پراکتور

بدون آنکه نیاز به کار بیشتر و یا اختصاص زمانی بیشتر باشد از فراوانی، شادی و ثروت بیشتر بهره ببرید


ثروتمند شدن به مانند علم قابل پیش بینی و قابل اعتماد است - زمانی که شما آن را بفهمید، شما می توانید موفقیت قابل پیش بینی شده ای را در زندگی خلق کنید

آیا تا به حال درباره ی افرادی که فقط خوش شانس هستند فکر کرده اید ؟

به نظر می رسد شرایط در مقابل برخی افراد کاملا سر تعظیم فرود آورده است . . .

و جهان به طور واضحی هم راستا با آن ها است . . . 


ولی برای شما اینگونه نیست. شما برای هر آنچه دارید به سختی کار می کنید


البته، هر کسی دارای یکسری گفتگوهای درونی با خود به جهت قانع کردن خودشان درباره ی وقایع، از زمانی به زمانی دیگر است . . .  و این فقط صحیح نیست.


شما میتوانید کسی باشید، که همیشه راضی است و گویی این جهان بنا شده تا شرایط مناسبی، که زندگی شما را آسان تر و لذت بخش تر می کند برای شما مهیا سازد.

تصور کنید اگر شما :


  •    می توانستید فرصت ها را در هر مانعی ببینید.
  • این درک و دانش را داشتید تا شرایط ایده آل را بسازید.
  • فرآیندی را داشتید تا موفقیت را در سلامتی، ثروت و روابطی که در هر زمان موثر است، را بسازید.
  • می توانستید که تنش، استرس و حس خستگی و فرسودگی را از زندگیتان حذف کنید.
  • به این مرحله اعتماد و آمادگی ذهنی رسیده بودید که خودتان را قادر به دستیابیِ اهدافتان ببینید.

به راستی احساس کنید که آن زندگی در این شرایط چگونه خواهد بود و به آن فکر کنید، شما به راستی به طور دقیق چه میخواهید؟

موضوع امیدوار بودن و امید داشتن نیست . . . این علم است


صنعت توسعه ی فردی (خودیاری) می تواند منجر به یک نسخه ی بسیار بد برای شما باشد. چرا که بسیار اطلاعات زیادی در آنجا وجود دارد که اثر گذار نیست.
چرا که بیشتر افراد دیگر تمرکز خود را بجای علت بر روی تاثیرات گذاشته اند . . .
اگر شما خواهان نتایج پایدار هستید، مستقیم به اصول مراجعه کنید و لازم نیست که دیگر به دنبال چگونگی باشید. بله فقط همین.

معادلات ثروت


هر چیزی در زندگی ما مستقیما با تصویر ذهنی ما گره خورده است . . . که شامل :

  • میزان شادی که ما تجربه می کنیم.
  • میزان پولی که ما بدست می آوریم.
  • نوع روابط و تماس هایی که ما از آن در زندگی لذت می بریم.
  • اینکه هر روز چه حسی داریم و این لیست بالا بلند ادامه دارد . . .

بهترین قسمت ؟ در حالی که اِعمال سایر چیزها می تواند سبب تغییر جزئی شما گردد -اصلاح و بهبود تصویر ذهنی درون نتایج ماندگار ایجاد می نماید.

باب پراکتور

برای میلیون ها نفر در سرتاسر جهان نام باب پراکتور مترادف واژه ی موفقیت است.

به عنوان سخنران، نویسنده، مشاور، مربی و راهنما، باب پراکتور با نهادهای تجاری و افراد در سرتاسر جهان  کار میکند، نه تنها الهام بخش دستیابی و پایه های ذهنی و روحی به صورت تدریجی است، بلکه استراتژی های قابل اجرا را برای رشد آنها ایجاد می نماید تا بهتر شوند، و در دنیای دائما در حال تغییر کامیاب شوند.

اینجا در موسسه ی باب پراکتور و سندی گلکر: باب، سندی گلگر و تیم همراهشان اصول، استراتژی ها و قواعدی را آموزش می دهند، که به مردم و سازمان ها کمک میکند نتایجی را که در زندگی می خواهند در زندگی خلق کنند.

علم بدست آوردن ثروت

دانش بدست آوردن ثروت به احتمال بسیار و ممکن یکی از تاثیرگذارترین برنامه های توسعه ی فردی (خودیاری) است. برخی معتقدند دانش بدست آوردن ثروت پایه های توسعه ی فردی را آموزش می دهد، قانون جذب و بدست آوردن زندگی ای که شما به راستی خواستار آن هستید

دانش بدست آوردن ثروت به شما آموزش می دهد تا هر هدفی را با همان صحت و دقت لیزر در پزشکی بدست آورید و عملی نمایید. هرگز دوباره گام به تاریکی نگذارید، با این امید که به آنجا که به راستی خواهان آن هستید برسید.


دانش بدست آوردن ثروت در 17 فصل ارائه شده است که شامل یک کتاب تمرین جامع است


فصل 1 : حق ثروتمند بودن

فصل 2 : دانش بدست آوردن ثروت

فصل 3 : آیا فرصت ها انحصاری هستند ؟

فصل 4 : اصل اول

فصل 5 : زندگی مثمر ثمر

فصل 6 : چگونه ثروت ها به سمت شما می آید

فصل 7 : سپاسگذاری

فصل 8 :تفکر در مسیری مشخص

فصل 9 : چگونه از اراده استفاده نماییم

فصل 10 : استفاده ی بیشتر از اراده

فصل 11 : عمل به شیوه ای خاص

فصل 12 : اعمال موثر

فصل 13 : اشتغال به کسب و کار مناسب

فصل 14 : اثر مثبت گذاشتن

فصل 15 : شخص پیشرو

فصل 16 : مقداری احتیاط و مشاهده

فصل 17 : خلاصه ی علم بدست آوردن ثروت

سمینار صوتی دوبله "علم بدست آوردن"

برنامه ی کامل "علم بدست آوردن ثروت"

از برنامه ی کاملتر و جدیدتر 6 دقیقه تا موفقیت استفاده نمایید

کلیه پرداخت ها در بستری امن صورت می گیرد