17 افزونه وردپرس که از هوش مصنوعی و ماشین های یادگیرنده استفاده می کنند

افزونه وردپرس که از هوش مصنوعی و ماشین های یادگیرنده

هوش مصنوعی چیست؟ به طور ظاهری و ساده هوش مصنوعی ماشین ها را قادر می کند تا وظیفه ی کارهایی که قبلا توسط بشر انجام می شد را در کنترل بگیرند و انجام دهند. به عبارتی احتمالا باید در آینده ماشین های هوشمند بیشتری کارهای خطرناکی که بشر نمی تواند یا برای او خطرناک است را انجام دهند. ما اکنون

Read more