مجموعه ی آموزشی مخاطبین بی شمار من

کسب درآمد به ازای بازدید اولین و مهمترین استراتژی یک وب سایت است. امروز دیگر به شدت گذشته مدیران وب سایتها علاقه مند نیستند ترافیک خود را بی جهت افزایش دهند. این کار اگر بدون کسب درآمد اینترنتی باشد صرفا هزینه بر است. در سری مجموعه برنامه ی آموزشی کسب درآمد به ازای بازدید راه کارها و سئوالاتی […]