زندگی نامه، کتاب ها و آثار ارل نایتینگل

ارل نایتینگل چه کسی است ؟ اگر دو پست قبلی مجله موفقیت دوراهی با عناوین زیر را دیده باشید تا حدی با او آشنایی پیدا کرده اید. سخنرانی ارل نایتینگل : ۱۹ دقیقه که می تواند زندگی شما را تغییر دهد.(نسخه ی صوتی فارسی) ارل نایتینگل ؛۱۳ دقیقه سخنرانی ارل نایتینگل : ۵% موفق، ثروتمند […]

سخنرانی ارل نایتینگل : 20 دقیقه که می تواند زندگی شما را تغییر دهد

سخنرانی ارل نایتینگل تنها در مجله موفقیت دوراهی با عنوان ” 20 دقیقه که میتواند زندگی شما را تغییر دهد ” در ادامه ی انتشار مجموعه سریال سخنرانی های ارل ناتیننگل است. ارل نایتینگل کیست ؟ : Change Your Life in 20 Minutes with Earl Nightingale اگرچه این مجموعه سخنرانی های ارل ناتینگل ( ارل […]

سخنرانی ارل نایتینگل : ۵% موفق، ثروتمند و بالایی جامعه

ارل نایتینگل جز اولین سخنرانان انگیزشی و موفقیت آمریکا محسوب می شود که شو یا همان برنامه های رادیویی بسیاری موثری را در آمریکا به اجرا در آورد. صدای کمی خشن و جذاب او و تجربه های او در زندگی سبب شد تا بتوان او را یکی از آغازگران صنعتی به نام صنعت توسعه ی […]