ارتباط با ضمیرناخودآگاه با استفاده از یک پاندول ساده

آنچه می آموزیدچگونه با استفاده از پاندول، پاسخ های درستی را از ذهن ناخود آگاه خود دریافت کنید . کاربرد های استفاده از پاندول با این تکنیککاربرد این روش برای حل مشکلات، گرفتن پاسخ بله یا خیر، حذف و پاک کردن تضادها و مغایرتهای فکری و سردرگمی فکری است . همچنین استفاده دیگر این روش […]