قانون پاداش، چه کاری جواب میدهد چه کاری جواب نمی دهد، فصل دوم برنامه ی ۶ دقیقه تا موفقیت

قانون پاداش، چه کاری جواب میدهد چه کاری جواب نمی دهد

قانون پاداش چیست ؟ فهرست قسمت های فصل دوم برنامه ی ۶ دقیقه تا موفقیت .

درس شماره ۳۲ : قانون پاداش. آیا می دانید قانون پاداش چیست ؟

قانون پاداش بیان می کند میزان درآمد شما در تناسب با سه چیز است .

 

  • کارهایی که باید الزاما انجام دهید.
  • توانایی شما برای انجام این کارها .
  • و میزان سختی در جا به جایی شما در آن کار.( یعنی شما چقدر در آن حرفه خوب هستید ؟ اگر شما آنقدر خوب باشید که به سختی بشود کسی را جایگزین شما کار ،درآمد فوق العاده و پایداری خواهید داشت .)

 

درس شماره ۳۳ : جوری کار کنید و عمل کنید گویی به هدف خود رسیده اید؟

درس شماره ۳۴ : یک ایده انتخاب کنید . اگر آنچه می خواهید را بتوانید در سر (ذهن) خود نگه دارید می توانید آن را در دست بگیرید.

درس شماره ۳۵ : آیا شما چشمان ببر دارید ؟

درس شماره ۳۶ : امنیت از درون شما ایجاد می شود ؟ اگر از درون چنین احساسی ندارید پس شما امنیت و آرامش ندارید . آیا شما خودتان را از انجام کاری که باید انجام دهید باز داشته اید ؟ آن چه کاری است که ….

درس شماره ۳۷ : شما کجا هستید ؟ دو نکته هست که برای موفقیت شما ضروری است اول بفهمید دقیقا کجا قرار دارید دوم بدانید به کجا می خواهید بروید .

 

قانون پاداش قانون قطبیت

 

درس شماره ۳۸ : آیا شما با این برنامه هم آوا هستید و آیا شما اصلا این برنامه را جدی گرفته اید ؟

درس شماره ۳۹ : شما واقعا چه می خواهید ؟

درس شماره ۴۰ : بنگ ! یک تصمیم بگیر.

درس شماره ۴۱ : وسواس بزرگ !

درس شماره ۴۲ : اثر تعامل مثبت با دیگران .

درس شماره ۴۳ : خودتان را ببوسید .

درس شماره ۴۴ : سه نفر ! 

درس شماره ۴۵ : چه کار جواب می دهد چه کاری جواب نمی دهد.

درس شماره ۴۶ : انتظار فراوانی داشته باشید .

درس شماره ۴۷ : با قدرت و سریع حرکت کنید ولی آرام باشید و آرامش داشته باشید .

درس شماره ۴۸ : عادت ها .

درس شماره ۴۹ : داستان ۳۳۳ . بدست آوردن ۳ میلیون دلار در سه ساعت و سه روز بعد از یک تصمیم .

درس شماره ۵۰ : سپاسگذاری ،قدردانی و شکرگذاری .

درس شماره ۵۱ : مسئولیت پذیری .

درس شماره ۵۲ : منابع درآمدی متعدد .

درس شماره ۵۳ : قوانین جهانی .

درس شماره ۵۴ : قانون انتقال و تغییر ماهیت انرژی .

درس شماره ۵۵ : قانون جنس و گونه های مشابه . 

درس شماره ۵۶ : قانون نسبیت . ما نسبت به آنچه توانمند هستیم عملا کاری نمی کنیم .

درس شماره ۵۷ : قانون جذب یا همان قانون ارتعاش و جذب .

درس شماره ۵۸ : قانون ریتم و وزن . قانون موج گونه که سبب می شود گاهی ما بسیار پرانرژی و گاهی بسیار بی حال و خسته باشیم .

درس شماره ۵۹ : قانون قطبیت یا همان متضاد . وقتی همه چیز آنقد بد است مانند اوضاع اقتصادی باید چیز خوبی در آن باشد  چون …

درس شماره ۶۰ : قانون علت و معلول .

درس شماره ۶۱ : از شما تشکر می کنم .

درس شماره ۶۲ : آیا شما دارای نقطه ی کور ذهنی هستید ؟

 

جهت خرید محصول به این صـفـحــه مراجعه کنید

ویدیو درس های فصل سوم برنامه

پاسخ دهید