باقی ماندن در مسیر موفقیت یا قرار گرفتن در مسیر موفقیت.فصل پنجم ۶ دقیقه تا موفقیت

تنها راه باقی ماندن در مسیر موفقیت

باقی ماندن در مسیر موفقیت یک چیز است و قرار گرفتن در مسیر موفقیت چیزی دیگر ! . یکی از آن سئوالات که بارها و بارها ممکن است پرسیده شود این است که چقدر طول می کشد تا در مسیر موفقیت قرار گیریم .

مدت زمان لازم برای قرارگیری در مسیر موفقیت :

واقعیت این است که شما در عرض چند دقیقه تا چند ساعت یا چند روز ممکن است در مسیر موفقیت قرار گیرید . این کار ممکن است ۱۰۰ ها یا حتی هزاران بار  برای شکست خورده ترین افراد روی کره زمین نیز اتفاق افتاده باشد . ما ممکن است حتی روزی چند مرتبه در مسیر موفقیت قرار بگیریم .

شما حتی با آرزوی داشتن موفقیت نیز در مسیر موفقیت قرار میگیرید. ولی نکته ی مهم این است که بین باقی ماندن در مسیر موفقیت و یا قرار گرفتن در مسیر موفقیت تفاوت آشکاری وجود دارد . نتیجه اولی ؛ یعنی قرار گرفتن در مسیر موفقیت می تواند هیچ باشد؛ ولی اگر این آرزو و این قرار گیری در مسیر دائمی، پایدار و با ممارست و انسجام باشد نتیجه ی دریافتی حتی می تواند بیش از اندازه خوب و غیر عادلانه! باشد .

 

مدت زمان لازم برای قرارگیری در مسیر موفقیت :

تنها راه باقی ماندن در مسیر موفقیت :

اگر تاکنون معجزه ای در زندگی شما رخ نداده وقت آن است که آن را طلب کنید. تنها راه باقی ماندن بر مسیر موفقیت مطالعه، تلاش و ممارست در مسیر است .

آیا برنامه ی “۶ دقیقه تا موفقیت” و کلیه برنامه های تولیدی این سایت در یک انسجام با این موضوع هستند؟. قضاوت با شما !.

 

درس ۱۲۵ : Edwin C. Barnes.
درس ۱۲۶ : Christopher Columbus.
درس ۱۲۷ : Helen Keller.
درس ۱۲۸ : میتواند زندگی شما را تغییر دهد.
درس ۱۲۹ : ما به آن چیزی که فکر می کنیم تبدیل می شویم.
درس ۱۳۰ : به سبکی خاکستر .
درس ۱۳۱ : Bill Gove.
درس ۱۳۲ : دشمن درون.
درس ۱۳۳ : آیا شما در خندق هستید .
درس ۱۳۴ : باقی ماندن در مسیر موفقیت در مقابل قرار گیری در مسیر موفقیت .
درس ۱۳۵ : توصیه هایی که به باب پراکتور کمک کرده است .
درس ۱۳۶ : وقتی دانش-آموز آماده باشد.
درس ۱۳۷ : بزرگترین مخلوق .
درس ۱۳۸ : مشاهده کردن در مقابل قضاوت کردن.
درس ۱۳۹ : شرایط پیرامونی و انتقال وراثت .
درس ۱۴۰ : قوانین برنده بودن .
درس ۱۴۱ : شجاعت غیر قابل تزلزل .
درس ۱۴۲ : کنترل خویش .
درس ۱۴۳ : حس کنجکاوانه ی عدالت .
درس ۱۴۴ : قاطعیت در تصمیم گیری.
درس ۱۴۵ : قاطعیت در برنامه ریزی .
درس ۱۴۶ : عادت انجام کار بیشتر از آنچه بابت آن دستمزد می گیریم.
درس ۱۴۷ : شخصیت خوش آیند.
درس ۱۴۸ : هم دردی و درک .
درس ۱۴۹ : تسلط بر جزئیات .
درس ۱۵۰ : تمایل به پذیرش مسئولیت کامل .
درس ۱۵۱ : همکاری و مشارکت .
درس ۱۵۲ : شخص نیرومند .
درس ۱۵۳ : نقطه ی بازگشت یا عطف .
درس ۱۵۴ : پول زیاد .
درس ۱۵۵ : مواجه با آنچه از آن می ترسیم .

 

باقی ماندن در مسیر موفقیت با فصل 5 6 دقیقه تا موفقیت

 

جهت خرید محصول به این صـفـحــه مراجعه کنید

 

ویدیو درس های فصل ششم برنامه

پاسخ دهید