مسئولیت پذیری کلید آزادی

مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری و مسئولیت یک انتخاب است . این مقاله کمی سرد است . چون حقیقتی تلخ دارد . مقدمه ی جذابی هم ندارد . وقتی اصل مطلب را در ادامه میخوانید تازه حقیقت تلخ آن مزه می شود . احتمالا قبل از پایان مقاله این صفحه را میبینید . ببیندید ولی نتایج شما تغییری نمی کند .

مسئولیت پذیری معمولا به عنوان کلید آزادی از آن یاد می شود . آینده شما می تواند به مانند هر آنچه شما آرزویش را می کردید باشد . شما هم ابزار و هم استعداد لازم را برای تجربه ی یک روز زیبا روزی پس از دیگری را دارید . در حقیقت این چیزی است که من آرزویش را دارم .

این مقاله کوتاه ترجمه شده از فایل ضمیمه ویدیوی شماره ۵۱ از مجموعه برنامه ی عظیم “۶ دقیقه تا موفقیت است” که جهت مطالعه آورده شده است .

خالق و نگارنده جهان در زمان آفرینش تو این موضوع را در ذهن داشت . اگر این گونه نبود شما نباید با چنین موهبتی به دنیا می آمدید .
استاد و دوست خوب من وال ون د وال نوشت : هر زمان شخصی مسئولیتی را برای زندگی اش و نتایجی را که بدست می آورد قبول میکند ، دست از مقصر دانستن دیگران بر میدارد . چون شما نمی توانید دیگران را تغییر دهید سرزنش کردن دیگران نابخردانه است . سرزنش دیگران سبب می شود یک شخص در زندانی که خود ساخته است باقی بماند . زمانی که شما مسئولیت را قبول میکنید ، سرزنش متوقف می شود و شما آزاد هستید تا رشد کنید .

 

مسئولیت پذیری و پاسخ گو بودن کلید آزادی

 

فکر میکنم منصفانه است که بگوییم افرادی که بیشترین احترام را برای آنها قائل هستیم کسانی هستند که مسئولیت را برای تمام جنبه های زنگیشان پذیرفته اند . وقتی با شرایط ناگواری برخورد می کنند آنها میدانند که شرایط منفی را به خود جذب کرده اند و می دانند هر چیزی به علتی رخ می دهد. هنگامی که شما مسئولیت را برای زندگی و نتایج خود که به تنهایی تعیین کرده اید قبول می کنید ، شما دلگرمی و اطمینانی که رویاهای شما قابل فهمیده شدن است و برنامه های شما قابل انجام است را بوجود می آورید. آگاهی از این حقیقت فوق العاده یکی از بزرگ ترین چیزهایی است که می تواند در زندگی شما به حقیقت بپیوندد .

دکتر رولو می یک روانشناس متمایز گفت متضاد شجاعت ، بزدلی نیست مطابقت و پیروی است . شجاعت زیادی می خواهد تا مسئولیت زندگی خود را بر عهده بگیرید . قطعا اینکه کسی را و یا چیزی را سرزنش کنیم خیلی ساده تر است . جرج برنارد شاو گفت مردم همیشه شرایط را برای آنچه هستند سرزنش میکنند و من به شرایط اعتقادی ندارم . مردمی که در این جهان پا گذاشته اند زمانی که صبح از خواب بر میخیزند بدنبال شرایط می گردند و اگر آن را پیدا نکنند آن را می سازند. من معتقدم او درست می گفت . من معتقدم کسانی که به موفقیت بزرگ دست پیدا میکنند مسئولیت پذیری دارند و مسیر خود را می سازند .

 

مسئولیت پذیری
بهای بزرگی مسئولیت پذیری است

تفاوت بین مسئولیت پذیر بودن برای و مسئولیت پذیری به ؟

تفاوت عظیمی بین مسئولیت پذیر بودن برای و مسئولیت پذیری به وجود دارد . ساده بنظر می رسد ولی لزومی ندارد سادگی این شما را گیج کند . من میخواهم آن را مجدد تکرار کنم . تفاوت عظیمی بین مسئولیت پذیری برای و مسئول بودن به چیز یا کسی وجود دارد .
غیر معمول است که می شنویم والدین خودشان را سرزنش می کنند و خود را مسئول اتفاقاتی که برای فرزندشان اتفاق افتاده می دانند . این بچه ممکن است اکنون ۴۰ سال داشته باشد . واقعیت این است که مسئولیت شاید ۲۰ سال پیش تمام شده است . ( دوراهی : به عبارتی شما نسبت به کودک خود مسئول هستید ولی نسبت به هر آنچه برای او اتفاق میافتد و کلیه نتایج زندگی او مسئول نیستید . )

تفسیر درست این است : شما برای احساسات و نتایج خود مسئول هستید و نه شخص دیگری . شما ممکن است به شخص دیگری برای یک چیز مسئول باشید ولی برای دیگری مسئول نیستید . شما البته تا سن خاصی ممکن است نسبت به بچه خود و برای او مسئول باشید بعد از آن ، خود مسئول خودشان هستند .

چرا نباید دیگری مسئولیت نتایج را شما بر عهده بگیرد ؟

وقتی شما اجازه دهید دیگران مسئولیت شما را بر عهده بگیرند شما وابسته به آنها خواهید شد . شما دریافت کننده و آنها اعطا کننده هستند . شما کاملا به سخاوت آنها وابسته هستید . خوشبختانه در برخی موارد این منجر به محدودیت ، کمبود ها ، رنجش ها و سردرگمی در اعطا کننده و دریافت کننده می شود.

مسئولیت پذیر بودن برای و مسئولیت پذیری به
مسئولیت پذیر بودن برای و مسئولیت پذیری به

 

زمانی که شما مسئولیت احساسات، نتایج و اعمال یک شخص را بر عهده می گیرید اعتماد و احترام به خود درونی آنها را نابود میکنید .
شما مسئول تمام نتایج در زندگی خود هستید . شما مسئول سلامتی ،ثروت و حالات احساسی خود هستید . علارغم آنچه در قبل اتفاق افتاده است آینده در روبرو و زیر پای شما قرار دارد منتظر است تا شما کنترل زندگی زیبایی که قرار است بسازید را در دست بگیرید.
وینستون چرچیل کسی که قطعا چیزهایی درباره ی مسئولیت پذیری میداند گفت : مسئولیت پذیری بهای بزرگی و عظمت است .
اینها تاکیدات مهم و فوق العاده ای هستند که شما می توانید هر شب قبل از رفتن به خواب یا صبح ها قبل از بیدار شدن و قدم گذاشتن بیرون از تخت بخوانید .

من مسئول زندگی خود هستم .
من مسئول احساساتم هستم .
من مسئول رشد شخصی خود هستم .
من مسئول هر نتیجه ای که در زندگی میگیرم هستم .

دیدگاهتان را بنویسید