تصویر ذهنی برنده باب پراکتور

کشف کنید چگونه یک زندگی، باورنکردنی، غیر قابل توقف و موفق را فقط با تغییر باورهای خود و تفکر درباره ی آن آغاز کنید یک روند امتحان و ثابت شده برای کمک به شما برای احساس، عمل و دستیابی به مانندِ، شخصیت برنده ی شما شاید امروز شروع سال جدید باشد ، تولد شما باشد یا […]