قیف فروش را خودتان بسازید

بهینه سازی ارزش برای مشتریمتخصص پیاده سازی قیف فروش شویدیاد بگیرید تا رابطه ای معنی دار با مشتریان خود داشته باشید و همچنین شیوه ربودن و یا همان تبدیل سرنخ به خریدار را به صورت خودکار انجام دهید . . . باید فکر کنم! بزن بریم! یکی از بهترین مدل های استراتژی قیف فروش و […]