۱۲۰ قانون موفقیت از زبان برایات تریسی، دانلود رایگان نسخه ی pdf

قانون موفقیت .! این کتاب کوچک با عنوان ۱۲۰ قانون موفقیت برایان تریسی بیشتر به مانند یک جزوه ی فشرده از یکسری مجموعه قوانین موفقیت می باشد که نکات خوبی را می تواند به ما یادآوری کند. پیشنهاد ما به شما مطالعه روزانه ۱ یا حداکثر چند قانون و مرور گاه به گاه این قوانین است. مسلما مطالعه ی یکباره این قوانین یکباره سودی برای خواننده ندارد بلکه مطالعه تک به تک و تلاش برای عمل به هر یک از آنها می تواند برای شما موثر باشد.

علت پیشنهاد این شیوه ی استفاده را میتوان از برنامه ی آموزشی “۶ دقیقه تا موفقیت” به راحتی دریافت.

 

قوانین جهانی موفقیت؛ قانون موفقیت

سرفصل و فهرست ۱۲۰ قانون موفقیت از زبان برایان تریسی :

 

 

 1. قانون علت و معلول
 2. قانون ذهن
 3. قانون عینیت یافتن ذهنیات
 4. قانون رابطه ی مستقیم
 5. قانون باور
 6. قانون ارزش ها
 7. قانون انگیزه
 8. قانون فعالیت ذهن ناخودآگاه
 9. قانون انتظارات
 10. قانون تمرکز
 11. قانون عادت
 12. قانون جذب
 13. قانون انتخاب
 14. قانون تفکر مثبت
 15. قانون تغییر
 16. قانون کنترل
 17. قانون مسئولیت
 18. قانون پاداش
 19. قانون خدمت
 20. قانون تاثیر تلاش
 21. قانون آمادگی
 22. قانون حد توانایی
 23. قانون تصمیم
 24. قانون خلاقیت
 25. قانون انعطاف پذیری
 26. قانون استقامت
 27. قانون صداقت
 28. قانون احساس
 29. قانون خوشبختی
 30. قانون جایگزینی
 31. قانون اظهار
 32. قانون عکس العمل
 33. قانون تجسم
 34. قانون تمرین
 35. قانون تعهد
 36. قانون ارزش
 37. قانون تفاهم
 38. قانون ارتباطات
 39. قانون توجه
 40. قانون عزت نفس
 41. قانون تلاش غیرمستقیم
 42. قانون تلاش معکوس
 43. قانون هویت
 44. قانون بخشش
 45. قانون پذیرش واقعیت
 46. قانون کم کوشی
 47. قانون حداکثر
 48. قانون مصلحت
 49. قانون دوگانگی
 50. قانون انتخاب
 51. قانون ارزش واقعی
 52. قانون تعجیل
 53. قانون ارزش نهایی
 54. قانون عرضه و تقاضا
 55. قانون کهن (Kohen)
 56. قانون داوسن (Davson)
 57. قانون تعیین مهلت
 58. قانون شرایط پرداخت
 59. قانون آمادگی
 60. قانون جابجایی
 61. قانون اشتیاق
 62. قانون عمل متقابل
 63. قانون عدم ختم معامله
 64. قانون وفور نعمت
 65. قانون معاوضه
 66. قانون سرمایه
 67. قانون پس انداز
 68. قانون نگهداری
 69. قانون پارکینسون
 70. قانون سرمایه گذاری
 71. قانون بهره ی مرکب
 72. قانون برآیند
 73. قانون جذب
 74. قانون اشتیاق
 75. قانون هدف
 76. قانون ثروتمند کردن
 77. قانون کارآفرینی
 78. قانون خودساختگی
 79. قانون آمادگی برای شکست
 80. قانون ریسک
 81. قانون خوش بینی نابجا
 82. قانون ثبات قدم
 83. قانون هدف تجارت
 84. قانون سازمان
 85. قانون رضایت مشتری
 86. قانون مشتری
 87. قانون کیفیت
 88. قانون کهنگی
 89. قانون ابتکار
 90. قانون عوامل ضروری موفقیت
 91. قانون بازار
 92. قانون تخصصی کردن
 93. قانون تمایز
 94. قانون تعیین خریدار
 95. قانون تمرکز بازار
 96. قانون برتری
 97. قانون احتمالات
 98. قانون وضوح اهداف
 99. قانون جذب
 100. قانون توقعات
 101. قانون فرصت
 102. قانون قابلیت
 103. قانون دانش
 104. قانون پیش فرض ها
 105. قانون وقت شناسی
 106. قانون انرژی
 107. قانون روابط
 108. قانون درک دیگران
 109. قانون رشد
 110. قانون تکرار
 111. قانون پشتکار
 112. قانون خودشکوفایی
 113. قانون استعدادها
 114. قانون کمال
 115. قانون موقعیت
 116. قانون شهامت
 117. قانون سخت کوشی
 118. قانون بخشندگی
 119. قانون پذیرش
 120. قانون خوش بینی

امیدوارم با رعایت نحوه ی مطالعه ی این قوانین و عمل به آنها زندگی خوبی برای خود رقم بزنید.

 

audiobooks

 

جهت دریافت ۱۲۰ قانون موفقیت و دانلود، ایمیل خود راوارد نمائید .لینک دانلود بلافاصله به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید